06.11.2013 | ŚRODA 19:00 | „KWARTET NA KONIEC CZASU” (O. Messiaen)

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ul. Aignera 1

Domink Kossakowski – skrzypce
Jakub Gucik – wiolonczela
Tomasz Sowa – klarnet
Aleksander Dębicz – fortepian

Olivier Messiaen – Kwartet na koniec czasu, I/22 (1940-41)