VOŁOSI – muzyka łuku Karpat

W zespole zderzają się dwa muzyczne światy. Po jednej stronie stoją muzycy klasyczni, bracia Krzysztof i Stanisław Lasoniowie. Instrumentaliści, związani z katowicką Akademią Muzyczną, którzy zawsze marzyli o improwizacji, i którzy ponad wszystko ukochali ludowość wraz z jej spontanicznością, witalnością i pięknem. Z drugiej strony mamy górali, ale górali wybitnych. Prym, sekund i bas – wszystkie najwyższej próby. To muzyka samouków, ale bynajmniej nie muzyka amatorska. Brzmią oni czasem jakby pochodzili z Nowego Orleanu. Mają w sobie to coś, co zainspirowało świat sto lat temu, kiedy powstawał jazz. Coś, co najlepiej charakteryzuje angielskie słowo „drive”. Bartłomiej Bunio, Jan Kaczmarzyk i Robert Waszut wnoszą do zespołu nutę karpacką, a z nią mnogość muzycznych ekspresji. Na przepięknych beskidzkich szczytach, w towarzystwie nieograniczonych przestrzeni nastąpiło owo spotkanie, które ewoluuje po dziś dzień. Z tego zderzenia zrodziła się nowa jakość, którą Krzysztof Lasoń nazywa „elementem podróży”, który „zawiera w sobie fragmenty kultur napotykanych po drodze. Na jej końcu bagaż jest tak bogaty, że starczyłoby pomysłów do końca życia”. 

Jest w ich grze spontaniczna ekspresja, słowiańska, romantyczna tęsknota za pięknem, gorąca, bałkańska żywiołowość oraz erupcja energii, płynąca z radości muzykowania. Muzycy docierają do głębokich pokładów ludzkiej duszy, poszukują pierwotnej siły, która pchnęła człowieka do układania melodii oraz proponują słuchaczom dźwiękową zabawę: improwizację na pograniczu świata muzyki klasycznej i ludowej. Niewątpliwie istotą tej muzyki jest spotkanie: ludzi świata „nut” ze światem muzyki „ze słyszenia”.

Publiczność Festiwalu Wszystkie Strony Świata usłyszy w Puławach zarówno autorskie kompozycje członków zespołu, jak i melodie tradycyjne, które będąc płynnym przechodzeniem jednego utworu w kolejny, poprowadzą ją w podróż po muzyce łuku Karpat.

1. trad. – Szumi dolina
2. Stanisław Lasoń – Pełnia
3. Jan Kaczmarzyk – Ruben
4. Stanisław Lasoń – Zmierzch
5. Stanisław Lasoń – Tsavkisi
6. Jan Kaczmarzyk – Downhill
7. Stanisław Lasoń/Jan Kaczmarzyk – Tiguanek
8. Zbigniew Michałek – Rudolf
9. trad. – Transylwania
10. Stanisław Lasoń – Walc
11. trad. – Tango Stefana
12. Jan Kaczmarzyk – Przejście
13. Jan Kaczmarzyk – Sigut Techno
14. Stanisław Lasoń – Smutna Dolina
15. Vołosi – Gajdy
16. Jan Kaczmarzyk – Polka ostateczna

PRZECZYTAJ BIOGRAM ZESPOŁU: VOŁOSI
ZNAJDŹ W PROGRAMIE: 08.11.2013 | PIĄTEK 19:00

www.volosiband.com
www.facebook.com/volosi