JUSTYNA DANCZOWSKA – fortepian

Justyna DanczowskaWielokrotna laureatka festiwali pianistycznych. Występowała z takimi artystami jak Ilya Gringolts, Kaja Danczowska, Bartosz Koziak, Agata Szymczewska oraz Piotr Pławner. W jej dorobku fonograficznym znajduje się płyta z utworami na skrzypce i fortepian Karola Szymanowskiego nagrana wraz z Kają Danczowską w roku 2007 (nominowana do Fryderyka 2009) oraz wydana w 2011 roku płyta z utworami Schuberta, Schumanna, Piatigorskiego i Danczowskiego, które artystka wykonuje wraz z wiolonczelistą Bartoszem Koziakiem. Od 2006 pracuje w Akademii Muzycznej w Krakowie jako pianistka-kameralistka.

Córka skrzypaczki Kai Danczowskiej. Urodzona w 1981 roku w Krakowie, naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku sześciu lat u Janiny Żychowicz. W roku 2004 uzyskała dyplom po czteroletnich studiach w Akademii Muzycznej w Bazylei w mistrzowskiej klasie Krystiana Zimermana, a w roku 2007 ukończyła z wyróżnieniem dwuletnie studia w Akademii Muzycznej w Zurychu w klasie Konstantina Scherbakova. Wielokrotnie uczestniczyła czynnie w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Halinę Czerny-Stefańską. W 1997 roku zwyciężyła w Konkursie Pianistycznym im. prof. Ludwika Stefańskiego w Płocku, otrzymując ponadto nagrody specjalne za najlepsze wykonanie utworów Bacha i Beethovena. W roku 1998 zdobyła I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim dla Młodzieży w Szafarni. Podczas konkursu dla młodych muzyków w Krakowie w 2000 roku otrzymała I nagrodę oraz nagrodę specjalną Polskiego Wydawnictwa Muzycznego za najlepsze wykonanie utworu współczesnego. W 2001 roku wraz ze skrzypkiem Lechem Antonio Uszyńskim i wiolonczelistą Sebastianem Uszyńskim założyła trio fortepianowe Elegiaque. Zespół pracował pod kierunkiem Gerarda Wyssa. Został nagrodzony koncertem na festiwalu Orpheus 2002 w Zurychu, a także zdobył nagrodę specjalną w konkursie muzyki kameralnej Jeunesses Musicales w Neuchatel w 2002 roku oraz III nagrodę w konkursie muzyki kameralnej Migros Kulturprozent w Zurychu w 2003 roku. W latach 1996-1999 była stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, przez trzy kolejne lata otrzymywała Stypendium Twórcze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w roku akademickim 2002-2003 została stypendystką Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Justyna Danczowska jest reprezentowana przez Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena.

ZNAJDŹ W PROGRAMIE: 04.11.2013 | PONIEDZIAŁEK 19:00