PUŁAWSKI OŚRODEK KULTURY „DOM CHEMIKA”

o festiwalu 3Samorządowa instytucja kultury i największy ośrodek kultury w Puławach, oferujący różne formy spędzania wolnego czasu. W „Domu Chemika” funkcjonuje kilka zespołów amatorskiego ruchu artystycznego: zespół pieśni i tańca, formacja tańca towarzyskiego, zespół baletowy, grupy teatralne, zespoły wokalne oraz kluby zainteresowań. Organizowane są tutaj spektakle, koncerty i pokazy filmowe. W kawiarni Smok odbywają się koncerty muzyki jazzowej, bluesowej i rockowej. Systematyczną działalność wystawienniczą prowadzi Puławska Galeria Sztuki.

Najbardziej znane imprezy o zasięgu ponadregionalnym, realizowane przez POK „Dom Chemika” to: Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy, Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe, Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich „O Pierścień Księżnej Izabeli”. W „Domu Chemika” odbywają się także: Pulavian Blues Festiwal, Letnie Warsztaty Bluesowe, Konfrontacje Studenckich Etiud Filmowych, Festiwal Kolęd, Turnieje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Małego Konkursu Recytatorskiego, Przegląd Teatrów Dziecięcych, Konkurs Recytatorski 6-latków, Miejska Scena Amatora „O Puchar Prezydenta Miasta”.

Misją POK „Dom Chemika” jest prowadzenie na wysokim poziomie edukacji artystycznej, głównie dzieci i młodzieży. Cel ten realizowany jest w szczególności poprzez organizację warsztatów będących intensywną szkołą umiejętności artystycznych i kuźnią postaw aktywnych twórczo.

www.domchemika.pl