JAKUB GUCIK – wiolonczela

Jakub GucikWspółpracował z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, Orkiestrą Filharmonii Kaliskiej, Orkiestrą Temporanea, Krakowskim Zespołem Kameralnym. Zainteresowanie muzyką współczesną zaowocowało współpracą z litewską pianistką Ramintą Lampsatis oraz kompozytorami: Krzysztofem Kostrzewą, Emilem Bernardem Wojtackim, Michałem Jakubem Paparą, Michałem Gronowiczem. Jest pierwszym wiolonczelistą i solistą Orkiestry Kameralnej Archetti, z którą występował w Polsce, Niemczech, Austrii i Belgi, zdobywając laury na kilku międzynarodowych festiwalach.

Urodził się w 1989 roku. W 2011 uzyskał tytuł licencjata na Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie obecnie jest uczestnikiem studiów magisterskich. Zajmuje się głównie wykonawstwem muzyki kameralnej, jako członek kwartetu smyczkowego zajął IV (2006) i I (2007) miejsce na festiwalu Talents for Europe w Dolnym Kubinie na Słowacji i nagrodę specjalną ufundowaną przez Moyzes Quartet (2007) oraz zajął II miejsce na Przesłuchaniach Makroregionalnych w Rzeszowie (2007). W 2010 roku, jako członek Kwartetu Smyczkowego Contré, otrzymał stypendium na udział w kursach mistrzowskich w ramach festiwalu Oberstdorfer Musiksommer, gdzie pracował  pod kierunkiem Petera Bucka (Melos Quartet) i został wyróżniony udziałem w jednym z koncertów finałowych. Czynnie uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Kazimierza Michalika, Petera Bucka, Romana Jabłońskiego, Adama Klocka, Ulfa Tischbirka, Jerome Vidaliéra, Marka Mosia, Piotra Reicherta,  Łukasza Syrnickiego, Tadeusza Gadzinę. Wiolonczelista nie stroni także od muzyki rozrywkowej – współpracował m.in. z zespołami Alergen i Sztywny Pal Azji, z którym wziął udział w nagraniu płyt: „Odnalezione Piosenki Bogdana Łyszkiewicza” i „Fiss Pink”.

ZNAJDŹ W PROGRAMIE: 06.11.2013 | ŚRODA 19:00www.sinenomine.art.pl